Mastodon GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - www.thehauntedmind.com
autor Sirien

Jelikož nejsem živnostník ani plátce DPH, ručím Vám osobně za obsah stránek www.thehauntedmind.com a respektuji Vaše právo na ochranu osobních údajů.
Osobním údajem se rozumí každá informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý identifikátor – například Vaše telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Sice Vám nic neprodávám, ale můžete vstoupit do diskuze a přidávat komentáře. V tom případě přijímáte tyto podmínky a zavazujete se ke znalosti jejich obsahu. Laicky řečeno: nebudu Vám posílat spamy na email, ale registrace do diskuze se bez Vašeho emailu neobejde. 
Webové stránky www.thehauntedmind.com běží na redakčním systému WordPress. Zde se také ukládají Vaše osobní údaje, jakmile mě kontaktujete, registrujete se a napíšete komentář. Tyto údaje budou použity pouze pro účely komunikace. Budou zabezpečeny a uchovávány v rámci správy WP a databáze stránek po maximální zákonem stanovenou lhůtu 10 let, přičemž po obnovení souhlasu se zpracováním údajů se tato lhůta prodlužuje dle data posledního přijetí podmínek.

Vaše osobní údaje nepředávám třetím stranám, neobchoduji s údaji a nemanipuluji s nimi jinak, než za účelem komunikace s Vámi, která je od prvního kontaktu dobrovolná a účelná. Jakmile tedy komunikace naplní svůj účel, nebudu Vás dále kontaktovat z jiných či dokonce zištných důvodů.

O právech, které uživatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Kontaktujete-li mě elektronicky, že chcete vymazat osobní údaje (dle Vašeho práva na vymazání osobních údajů, zvláště pokud (i) už nejsou předmětné a nutné pro další zpracování; (ii) uživatel odvolal souhlas k jejich zpracování; (iii) uživatel oprávněně namítal jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů), provedu tak a Vaše údaje z redakčního systému WP v rámci správy stránek www.thehauntedmind.com zmizí.

Dále máte také právo na opravu osobních informací a právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správce stránek www.thehauntedmind.com.
Pokud mě tedy kontaktujete za účelem opravy údajů – opravím je. Ve věci zjištění údajů Vám poskytnu přesný a finální výčet údajů, které o Vás mám.

Mezi další práva aplikovatelná na stránkách www.thehauntedmind.com je Vaše právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že je zpracuji (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely dehonestující Vaše osobní údaje. Toto není mým záměrem, ale aspoň víte, že mám nad sebou právní bič. Nyní, po změnách v legislativě, navíc máte možnost sami regulovat cookies spojená s e-marketingem.

Samozřejmostí je Vaše právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Jediným správcem, uchovatelem osobních údajů a zároveň kontaktní osobou v rámci WordPressu jsem já, Kristýna Vybíralová.

Budete-li chtít uplatnit jakékoliv z Vašich práv, kontaktujte mě na @:
wordpress@thehauntedmind.com

Jaké údaje WP o Vás shromažďuje?

Webový formulář na stránkách www.thehauntedmind.com vyžaduje Vaše jméno, emailovou adresu, případně tel. číslo – tyto kontaktní údaje na Vás.

Dále na stránkách můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů – čímž dobrovolně stvrdíte, že víte o tom, že tyto údaje budou uloženy ve WP a že máte právo na vymazání osobních údajů, dle plného znění práva, napíšete-li mi zprávu o tom, že chcete právo uplatnit.

Stránky www.thehauntedmind.com zároveň žádají o povolení přijímání souborů cookies. Tyto drobné datové soubory slouží k zajištění rychlého a optimálního chování stránek a obsahu uvnitř, včetně médií. Pamatují si například, které stránky jste již načetli a jejich obsah Vám tak načítají rychleji. Cookies jsou drobné textové soubory, které se při načtení stránky v prohlížeči ukládají do počítače a můžete je manuálně ve Vašem zařízení promazat či blokovat.
V případě, že Váš prohlížeč má povoleny cookies, využívám také tyto data pro sběr statistických údajů o návštěvnosti webu a chování návštěvníka. Pomáhá mi to s optimalizací obsahu stránek, aby se Vám intuitivně lépe s obsahem pracovalo.
Tyto statistiky a analýzy (například o návštěvnosti stránek), zajišťuje společnost Google.
O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
Stránky a formuláře jsou chráněny službou hCaptcha a platí její dokument
Ochrana osobních údajů a
Podmínky užívání.

Stránky zároveň využívají služeb BunnyCDN úložiště, kde reálně leží naše obrazová média. Provozovatel Bunny je plně legislativně v souladu s GDPR a ePR.
Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete ve Vašem prohlížeči toto zablokovat v nastavení – dle návodů, které poskytuje Váš prohlížeč.

POZOR! Od 1. 1. 2022 přijímá Česká republika podmínky korespondující s aktuální ePR a GDPR legislativou pro EU. V rámci změn jsme přidali na naše stránky dokument podrobně rozepisující Zásady cookies v EU, platné pro pohyb na našich stránkách THM. Nyní můžete sami rozhodnout, jaké data s námi budete chtít sdílet.

Zabezpečení stránek a ochrana dat

Protože je pro mě důležité mít stránky bezpečné, používám technické prostředky, které mi dopomáhají zvyšovat a udržovat bezpečnost stránek, zamezovat útokům hackerů a zneužití obsahu stránek. Kde je to vhodné, využívám k ochraně Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocuji a aktualizuji. Data o Vás fyzicky neshromažďuji.

Okomentovat

* Odesláním komentáře souhlasíte se shromážděním a zálohováním Vašich dat spojených s pohybem na těchto stránkách. Více informací na stránce: GDPR a Ochrana osobních údajů, a dále v sekci Zásady cookies (EU).